– Fordi elevene fortjener det

I Hernes’ vakre versjon av skolens verdigrunnlag vinkles generell del ut fra begrep som ”opplæring” og ”oppfostring”. De fungerer bra i sin kontekst, men er de de riktige begrepene å bruke i en ny generell del?

Fortsett å lese "– Fordi elevene fortjener det"

Personlig økonomi er læring for livet

Skolens oppgave er gi barn og unge nødvendig livskompetanse og sette dem i stand til å håndtere livet som voksne. Når voksenlivet får nye utfordringer og kompetansebehovene endres, må også skolens innhold tilpasse seg.

Fortsett å lese "Personlig økonomi er læring for livet"

Karakterar på venskap?

Ikkje sidestill faglege kompetansemål med sosiale kompetansekrav der sosiale media får sette premissane. La skulen vere eit friområde der born og unge fritt kan dukke ned i kunnskapen.

Fortsett å lese "Karakterar på venskap?"

Skolens samfunnsoppdrag krever mer enn et kunnskapsløft

Vi lærere skal kort fortalt utføre opplæring til demokrati. I henhold til Opplæringsloven, og læreplanens generelle del, skal vi oppdra og utdanne demokratiske medborgere. Alle lærere skal fremme demokrati, stimulere til aktiv deltakelse og formidle et felles verdigrunnlag – i alle fag. Et oppdrag jeg svært gjerne vil lykkes med. Slik jeg ser det kan en ny læreplan bidra til dette.

Fortsett å lese "Skolens samfunnsoppdrag krever mer enn et kunnskapsløft"

Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?

Ludvigsenutvalget kommer i NOU 2015:8 med mange kloke tanker om hva skolen trenger mer av, bla i forhold til fagfornyelse og fagovergripende kompetanse. Behovet for sammenheng mellom læreplan og lærerutdanning blir også fokusert. Mitt hovedanliggende er å finne ut hvordan å synge har kommet til syne i NOU 2015:8 og argumentere for at Å KUNNE SYNGE blir en viktig fagovergripende kompetanse som må synliggjøres og tydeliggjøres i den nye generelle delen av læreplanen.

Fortsett å lese "Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?"

Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen

Jeg er lektor på Frogn vgs., og har i dette innlegget lyst til å peke i en ny retning i den norske skolen. Fra tiden jeg gikk på Ski vgs. (1986-1989) har skolene ønsket «flinke elever» som lytter til læreren sin, og gjør jobben som de får beskjed om. Slik var jeg selv som elev, og Ski vgs. hadde utvilsomt omdømme som en skole for «flinke elever». Siri Gulseth, som nå er rektor på Ski vgs., uttaler at «det kommer flinke elever inn, og det går flinke elever ut» på Ski. I dag er både Frogn-, og Ås vgs., på høyden med Ski, og har også blitt «flinke skoler».

Fortsett å lese "Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen"

La det synge fra grunnfjellet!

Det er en bred engstelse blant lærerne for at nyskrivingen av Generell del av læreplanen skal føre til en forringing og innsnevring av den bredden og dybden som er i dette dokumentet som vi kjenner det.

Fortsett å lese "La det synge fra grunnfjellet!"

En ny generell del må åpne landskapet og mulighetene inn i en ny tid

Den norske skolen har et stort og viktig oppdrag. Dette er nedfelt i formålsparagrafen, opplæringslovens §1-1, et svært omfattende mandat og en enorm oppgave. Allikevel er det et fantastisk privilegium at vi har en så ambisiøs formålsparagraf. Alle som jobber med norsk skole bør fra tid til annen finne teksten fram og lese den på nytt. Heng den gjerne opp på arbeidsplassen. Og les gjerne sakte slik at perspektivene og dybdene kan sige inn i oss. Igjen og igjen.

Fortsett å lese "En ny generell del må åpne landskapet og mulighetene inn i en ny tid"

Det vanskeligste faget har ingen timer

«Alle innvandrerne bør drepes, og ytringsfriheten gir meg rett til å si det», sa han høyt og tydelig i samfunnsfagtimen. Jeg, som aldri før hadde trengt hjelp med å takle en elev, falt helt ut av lærerrollen og stod der fortvilet og på gråten. Skolens generelle læreplan har ikke en eneste time på timeplanen, men pålegger oss å lære elevene det kanskje aller viktigste: respekt, verdier og allmenndannelse.

Fortsett å lese "Det vanskeligste faget har ingen timer"

Fra kunnskapsløft til danningsløft

For meg har skole handlet om langt mer enn fag. For meg har skole handlet om langt mer enn å følge timeplaner til punkt og prikke. For meg har skole handlet om å lære elever både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jeg tør påstå at alle barn og unge går med en 6-årings skolemotivasjon i magen, men når de følelsene blir for fjerne hos elevene, så er det noe i skolesystemet som virkelig svikter.

Fortsett å lese "Fra kunnskapsløft til danningsløft"