Personlig økonomi er læring for livet

Skolens oppgave er gi barn og unge nødvendig livskompetanse og sette dem i stand til å håndtere livet som voksne. Når voksenlivet får nye utfordringer og kompetansebehovene endres, må også skolens innhold tilpasse seg.

Fortsett å lese "Personlig økonomi er læring for livet"

Karakterar på venskap?

Ikkje sidestill faglege kompetansemål med sosiale kompetansekrav der sosiale media får sette premissane. La skulen vere eit friområde der born og unge fritt kan dukke ned i kunnskapen.

Fortsett å lese "Karakterar på venskap?"

Skolens samfunnsoppdrag krever mer enn et kunnskapsløft

Vi lærere skal kort fortalt utføre opplæring til demokrati. I henhold til Opplæringsloven, og læreplanens generelle del, skal vi oppdra og utdanne demokratiske medborgere. Alle lærere skal fremme demokrati, stimulere til aktiv deltakelse og formidle et felles verdigrunnlag – i alle fag. Et oppdrag jeg svært gjerne vil lykkes med. Slik jeg ser det kan en ny læreplan bidra til dette.

Fortsett å lese "Skolens samfunnsoppdrag krever mer enn et kunnskapsløft"

Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?

Ludvigsenutvalget kommer i NOU 2015:8 med mange kloke tanker om hva skolen trenger mer av, bla i forhold til fagfornyelse og fagovergripende kompetanse. Behovet for sammenheng mellom læreplan og lærerutdanning blir også fokusert. Mitt hovedanliggende er å finne ut hvordan å synge har kommet til syne i NOU 2015:8 og argumentere for at Å KUNNE SYNGE blir en viktig fagovergripende kompetanse som må synliggjøres og tydeliggjøres i den nye generelle delen av læreplanen.

Fortsett å lese "Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?"

Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen

Jeg er lektor på Frogn vgs., og har i dette innlegget lyst til å peke i en ny retning i den norske skolen. Fra tiden jeg gikk på Ski vgs. (1986-1989) har skolene ønsket «flinke elever» som lytter til læreren sin, og gjør jobben som de får beskjed om. Slik var jeg selv som elev, og Ski vgs. hadde utvilsomt omdømme som en skole for «flinke elever». Siri Gulseth, som nå er rektor på Ski vgs., uttaler at «det kommer flinke elever inn, og det går flinke elever ut» på Ski. I dag er både Frogn-, og Ås vgs., på høyden med Ski, og har også blitt «flinke skoler».

Fortsett å lese "Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen"

La det synge fra grunnfjellet!

Det er en bred engstelse blant lærerne for at nyskrivingen av Generell del av læreplanen skal føre til en forringing og innsnevring av den bredden og dybden som er i dette dokumentet som vi kjenner det.

Fortsett å lese "La det synge fra grunnfjellet!"