Personlig økonomi er læring for livet

Skolens oppgave er gi barn og unge nødvendig livskompetanse og sette dem i stand til å håndtere livet som voksne. Når voksenlivet får nye utfordringer og kompetansebehovene endres, må også skolens innhold tilpasse seg.

Personlig økonomi er et eksempel på en kompetanse som blir stadig viktigere i samfunnet. Utviklingen fremover vil preges av større kompleksitet, mer mangfold og valgmuligheter, og raskere endringstakt enn det vi ser i dag. Derfor må opplæring i personlig økonomi prioriteres i fremtidens skole.

Det er ingen tvil om at grunnleggende økonomiforståelse blir stadig viktigere fra ung alder. Skal man delta i dagens samfunn er kompetanse i personlig økonomi like viktig som det å kunne lese og skrive. Alle må ta finansielle beslutninger som krever et minimum av kunnskap. Forståelse for økonomi arves, og dårlige vaner og kunnskap videreføres til neste generasjon. Styrket økonomikunnskap vil derfor forebygge økte forskjeller og kunne bidra til en likere start på livet for alle. Personlig økonomi kan derfor ikke overlates til den enkelte å lære seg på egenhånd.

Nødvendig kunnskap 

Den enkelte tar på seg større risiko, og sparing til egen bolig og egen pensjon er blitt viktigere enn før. Pensjonsreformen i 2011 aktualiserer betydningen av kunnskap om folketrygd, behovet for sparing og ansvarliggjøring av den enkelte. Forskning har vist at mange unge ikke forstår begreper som rente og inflasjon og ikke vet at ulike investeringer kan ha ulik risiko. Uten nødvendig kunnskap er det lett å trå feil.

Ungdom møter flere økonomiske fristelser enn før, og i stadig yngre alder. Forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier og manglende kunnskap om konsekvenser er en farlig blanding. Skolens opplæring må ta inn over seg denne utviklingen.

Personlig økonomi i skolen handler om langsiktig forebygging av økonomiske problemer. Det handler om holdninger til gjeld, kreditt og økonomiforståelse. Alt dette er viktig kunnskap for å forberede seg på morgendagens arbeids- og samfunnsliv og må få større plass i fremtidens skole.

Klare kompetansemål

Med dagens læreplaner er erfaringen at undervisningen i temaet er tilfeldig, lite systematisk og for mye opp til den enkelte skole. Finansnæringen gjør en stor innsats og bidro i fjor til at mer enn 33.000 elever i ungdomsskolen og videregående skole fikk opplæring i personlig økonomi. Finansnæringen vil fortsette å bidra, men skolen må ta et større ansvar. Så lenge det ikke er satt klare kompetansemål på området, vet vi at økonomiopplæringen vil tape i prioriteringen mot de områdene man måles på.

Vi ønsker reflekterte unge forbrukere som stiller kritiske spørsmål og tar bevisste valg. Som samfunn har vi ikke råd til å la en ny generasjon ungdommer gå over i de voksnes rekker uten kompetanse i personlig økonomi. Skal vi ha en skole for livet, må grunnleggende kompetanse i økonomi være helt sentralt.

Én kommentar til “Personlig økonomi er læring for livet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *