Trenger vi en ny generell del av læreplanen?

Ja, mener jeg. Skolen er en av de aller viktigste fellesskapsarenaene i det norske samfunnet. Skolen må ikke bare henge med på samfunnsutviklingen – den må lede an.

Vi må ta inn over oss at den generelle delen av læreplanverket vi har i dag, ble skrevet for 23 år siden. Norsk skole trenger en ny generell del som tar inn over seg hvor mye samfunnet vårt har forandret seg fra 1993 og frem til i dag. Og som tar inn over seg de raske endringene vi vil oppleve i fremtiden. Det har skjedd mye i verden og i Norge fra 1990-tallet og frem til i dag. Vi er et mer mangfoldig samfunn, med de mulighetene og utfordringene det skaper for skolen.

Informasjonsteknologien setter sitt preg på samfunnet på en måte vi ikke kunne drømt om i 1993. Dette får stor betydning også for skolen. Miljøutfordringene vi står overfor i dag er av helt andre dimensjoner enn det som beskrives i gjeldende generell del. Vi har et annet arbeidsliv i dag enn vi hadde i 1993. Norge anno 2016 er et høyteknologisk kunnskapssamfunn der nesten alle jobber krever utdanning utover videregående skole. Med andre ord: Utdanning betyr mer enn noen gang.

Bredt kunnskapssyn

Skolen skal fortsatt ha et bredt syn på opplæringen. Det brede kunnskapssynet betyr at lærerne ikke bare gir elevene opplæring i enkeltfag. Lærerne er i høyeste grad også med på å forme dagens barn og unge til å bli fremtidens voksne. Barna våre skal bli i stand til å mestre sine egne liv. De skal finne sin plass i samfunnet. Og ikke minst skal de bli godt rustet for videre utdanning og et arbeidsliv vi i dag ikke kjenner innholdet i. Skolen og lærerne skal fortsatt bidra til at dagens barn og unge vokser opp til å bli selvstendige og gode samfunnsborgere.

Det store samfunnsoppdraget

Dagens generelle del av læreplanverket ble skrevet den gang grunnopplæringen hadde fire ulike formål. Formålsparagrafen er endret siden dagens generelle del av læreplanen ble skrevet. Den nye generelle delen skal utdype dagens formål – slik at det får betydning for den daglige opplæringen.

Mange i skolen sier at de setter dagens generell del høyt. Samtidig vet vi at flertallet av skolene ikke bruker den generelle delen av læreplanen når de planlegger undervisningen. Det gir grunn til bekymring. Verdiene i skolens formålsparagraf skal bli til virkelighet gjennom opplæringen. Dette må en ny generell del av læreplanen bidra bedre til enn dagens. Det store samfunnsoppdraget skal gjennomsyre opplæringen i norsk skole.

Verdier i klasserommet

Vi trenger en generell del som tar verdiene inn i skolehverdagen, inn i klasserommene og i lærernes undervisning. En ny generell del av læreplanverket skal sikre respekten for menneskeverd og menneskenes egenverdi i alle timer, i alle fag. Slik skal en ny generell del av læreplanen bli en viktig del av skolehverdagen for både elever og lærere. En ny generell del må konkretisere det store og viktige samfunnsoppdraget skolen har i dag – og vil ha i fremtiden.

Et helhetlig læreplanverk

Utdypingen av verdigrunnlaget og det brede læringsoppdraget, prinsipper for opplæringen og arbeidet med fornyelse av læreplaner for fagene skal bli sett under ett. Slik vil en ny generell del av læreplanen bli en del av den daglige opplæringen og innholdet i generell del vil gi føringer for et helhetlig læreplanverk. Det er på høy tid.

Én kommentar til “Trenger vi en ny generell del av læreplanen?

  1. Grunnen til at Generell del er skjøvet i bakgrunnen er at K06 legger så stor vekt på grunnleggende ferdigheter og måloppnåelse at det ikke blir plass til å stoppe opp å dvele ved verdispørsmål. Et eksempel: En elev kommer inn i klassen men faller og slår seg og begynner å gråte. Resten av klassen ler. Skal man da som lærer stoppe opp og snakke om den situasjonen, eller skal man gå videre med undervisningen fordi man har mange mål å nå i faget man har den timen? I skolen i dag er det for mange lærere som er under et målstyringsregime som ikke gir plass til den refleksjonen rundt hendelser i hverdagen. Målene i K06 har tatt opp plassen til Generell del.
    K06 bør tilpasses Generell del, ikke omvendt.
    Les mer her: http://agendamagasin.no/kommentarer/hernes-ma-fjernes/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *