Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse

I den generelle delen snakkes det vekselvis om oppfostring og opplæring. De to ordene gir ulike assosiasjoner, og avspeiler nettopp forholdet mellom generell del og fagplanene – mellom verdier og kunnskap, mellom dannelsesmål og læringskrav. Når kunnskapsministeren omtaler det pågående arbeidet med læreplanen, knytter han det gjerne til «skolens samfunnsoppdrag».

Fortsett å lese "Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse"

Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep

Når generell del av læreplanen skal formuleres for fremtidens skole er spørsmålet om hvilke kompetanser elevene bør utvikle sentralt. I den faglige og utdanningspolitiske diskusjonen om skolens formål og innhold har det stor betydning hvilke begrep som velges. Kunnskapsbegrepet brukes ofte for å signalisere at innholdet er avgjørende og at man må avgrense skolenes mandat gjennom utvelgelse av innhold. At kunnskap er viktig er ingen uenig i. Men bruker man begrepet kompetanse innebærer dette en handlingsorientering der også andre aspekter ved kunnskap og handling er viktig.

Fortsett å lese "Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep"

Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument

Vi ønsker å fornye generell del av læreplanen. Vi vil gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer, og ønsker innspill til hvordan vi kan få dette til.

Fortsett å lese "Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument"

Generell del – skolens sjel

Kjære statsråd! Tusen takk for invitasjonen til å bidra på departementets blogg om læreplanens generelle del. Dette er et flott tiltak. Åpen dialog, refleksjon og involvering er nødvendig dersom vi skal lykkes med å lage en ny generell del som blir brukt. Sånn sett er denne bloggen eksemplarisk.

Fortsett å lese "Generell del – skolens sjel"