Det er oss det handler om

Vi håper generell del kan handle om hvordan skolen i Norge kan samarbeide godt med oss elevene. Vi tror at vi finner løsninger for god undervisning, gode skoler og god skolepolitikk hvis vi elever, lærere og politikere snakker sammen på en likestilt måte.

Fortsett å lese "Det er oss det handler om"

Takk for innspillene

Nå er bloggen stengt for nye bidrag. Blogginnleggene og kommentarene vil vi nå bruke når vi skal utarbeide høringsutkastet til ny generell del av læreplanen.

Fortsett å lese "Takk for innspillene"

«Alle vet jo at Sarah er ei lita hore!»

Homo, hore og jøde er fortsatt de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Vi trenger en generell læreplan som tør å ta tak i de utfordringene barn og unge anno 2016 faktisk møter.

Fortsett å lese "«Alle vet jo at Sarah er ei lita hore!»"

Sett verdensarven på timeplanen

Verdensarven bør komme inn i den generelle delen av læreplanen, fordi temaet verdensarv ivaretar flere av de sentrale målene i Stortingsmelding 28. Stortingsmeldingen trekker frem tre prioriterte temaer, hvor punktet demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling er svært aktuelle for undervisning om UNESCOs verdensarv.

Fortsett å lese "Sett verdensarven på timeplanen"

Norden må inn i generell del av læreplanen

I en verden og fremtid som vil preges av globalisering og rask endring vil felles løsninger og tett samarbeid i Norden være nødvendig for å sikre landenes utvikling, økonomi, trygghet og innflytelse. Det er viktig å gi alle barn og unge muligheten til å regne Norden som sin egen utvidete hjemmebane, og ta aktivt del i nordisk studie- og arbeidsmarked, kulturelt fellesskap, samarbeid og utvikling. Derfor må Norden inn som begrep i ny generell del av læreplanverket og innlemmes i det grunnlaget som læreplanene og undervisningen skal bygge på.

Fortsett å lese "Norden må inn i generell del av læreplanen"

Om å la barn og unge innta førersetet på vei mot framtida

Kommunene ønsker en skole som bidrar til at barn og unge kan oppleve at de er med på å sette retning for framtiden. Vi ønsker oss en skole der elevene opplever at de får kompetansen de trenger for å definere hva framtiden kan være og kompetanse til å komme dit de ønsker. Vi ønsker en generell del som bygger bro mellom formålsparagrafen og fagplanene.

Fortsett å lese "Om å la barn og unge innta førersetet på vei mot framtida"

Innspill til den nye generelle delen av læreplanen

Klubben på Voksen skole, Oslo, organiserte drøfting i små grupper av alle syv deler av den gamle generelle delen med tre spørsmål: hva burde fjernes, hva burde fremheves og hva burde føyes til.

Fortsett å lese "Innspill til den nye generelle delen av læreplanen"

Generell del og entreprenørskap

Kunnskapsministeren spør, og svarer klokelig ja på om skolen trenger en ny generell del av læreplanen. Den generelle delen av læreplanen slik den nå foreligger er svært omfattende og tar inn i seg hele formålet for norsk grunnskoleutdanning, intet mindre. Vi skal på ingen måte forsøke å mene noe om alt i dette innlegget, men ønsker å peke på noen områder vi synes er viktige.

Fortsett å lese "Generell del og entreprenørskap"

Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag

Departementet ønsker å fornye generell del og læreplanene for fag. Statsråden skriver i denne bloggen at ambisjonen er å gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer. Han skriver videre at skolen skal gjøre mer enn å undervise om demokrati, i skolen skal elevene også få delta og medvirke. Denne understrekingen av hva demokrati i skolen skal være er viktig, særlig fordi det er mye som tyder på at norske elever først og fremst lærer og kan veldig mye om demokrati, men i mindre grad får erfaringer med å praktisere demokrati og demokratisk medborgerskap i skolen.

Fortsett å lese "Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag"

Derfor trenger vi mer økonomiopplæring i skolen

Econa har gjennomført en befolkningsundersøkelse om personlig økonomi. Den viser at det er betydelige kunnskapshull i befolkningen og at det er sammenheng mellom kunnskapsmangel og økonomiske problemer. I tillegg er det stor misnøye med økonomiundervisningen i skolen, spesielt blant de yngre.

Fortsett å lese "Derfor trenger vi mer økonomiopplæring i skolen"