Generell del og entreprenørskap

Kunnskapsministeren spør, og svarer klokelig ja på om skolen trenger en ny generell del av læreplanen. Den generelle delen av læreplanen slik den nå foreligger er svært omfattende og tar inn i seg hele formålet for norsk grunnskoleutdanning, intet mindre. Vi skal på ingen måte forsøke å mene noe om alt i dette innlegget, men ønsker å peke på noen områder vi synes er viktige.

Fortsett å lese "Generell del og entreprenørskap"