Til fremtidig sorg eller glede?

Den generelle delen av læreplanen er noe av det beste som er skrevet i norsk skolehistorie, og var i sin tid et nybrottsarbeid.
Når jeg leser i den generelle delen som er gjeldende i dag blir jeg stolt over at Norge har et så velformulert dokument, som forteller både lærere og elever om hvilket samfunn Norge skal være.

Fortsett å lese "Til fremtidig sorg eller glede?"