Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep

Når generell del av læreplanen skal formuleres for fremtidens skole er spørsmålet om hvilke kompetanser elevene bør utvikle sentralt. I den faglige og utdanningspolitiske diskusjonen om skolens formål og innhold har det stor betydning hvilke begrep som velges. Kunnskapsbegrepet brukes ofte for å signalisere at innholdet er avgjørende og at man må avgrense skolenes mandat gjennom utvelgelse av innhold. At kunnskap er viktig er ingen uenig i. Men bruker man begrepet kompetanse innebærer dette en handlingsorientering der også andre aspekter ved kunnskap og handling er viktig.

Fortsett å lese "Fremtidens skole: Et bredt kompetansebegrep"