Identitet og mangfold

Identitet er ingen fasttømret størrelse som vi enten er født med eller som vi «får» tidlig i vår barndom. Identitet utvikles over tid i et vekselspill mellom noen medfødte egenskaper (arv, gener) og det miljøet eller de miljøene vi vokser opp i. Identitet dreier seg både om hvordan vi opplever oss selv, hva/hvem vi identifiserer oss med, og med hvordan vi blir tilskrevet en identitet av andre.

Fortsett å lese "Identitet og mangfold"