Det vanskeligste faget har ingen timer

«Alle innvandrerne bør drepes, og ytringsfriheten gir meg rett til å si det», sa han høyt og tydelig i samfunnsfagtimen. Jeg, som aldri før hadde trengt hjelp med å takle en elev, falt helt ut av lærerrollen og stod der fortvilet og på gråten. Skolens generelle læreplan har ikke en eneste time på timeplanen, men pålegger oss å lære elevene det kanskje aller viktigste: respekt, verdier og allmenndannelse.

Fortsett å lese "Det vanskeligste faget har ingen timer"