Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse

I den generelle delen snakkes det vekselvis om oppfostring og opplæring. De to ordene gir ulike assosiasjoner, og avspeiler nettopp forholdet mellom generell del og fagplanene – mellom verdier og kunnskap, mellom dannelsesmål og læringskrav. Når kunnskapsministeren omtaler det pågående arbeidet med læreplanen, knytter han det gjerne til «skolens samfunnsoppdrag».

Fortsett å lese "Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse"