Karakterar på venskap?

Ikkje sidestill faglege kompetansemål med sosiale kompetansekrav der sosiale media får sette premissane. La skulen vere eit friområde der born og unge fritt kan dukke ned i kunnskapen.

Fortsett å lese "Karakterar på venskap?"