Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?

Ludvigsenutvalget kommer i NOU 2015:8 med mange kloke tanker om hva skolen trenger mer av, bla i forhold til fagfornyelse og fagovergripende kompetanse. Behovet for sammenheng mellom læreplan og lærerutdanning blir også fokusert. Mitt hovedanliggende er å finne ut hvordan å synge har kommet til syne i NOU 2015:8 og argumentere for at Å KUNNE SYNGE blir en viktig fagovergripende kompetanse som må synliggjøres og tydeliggjøres i den nye generelle delen av læreplanen.

Fortsett å lese "Hvorfor skal å kunne synge være en fagovergripende kompetanse i den generelle delen av læreplanen?"