Trenger vi en ny generell del av læreplanen?

Ja, mener jeg. Skolen er en av de aller viktigste fellesskapsarenaene i det norske samfunnet. Skolen må ikke bare henge med på samfunnsutviklingen – den må lede an.

Fortsett å lese "Trenger vi en ny generell del av læreplanen?"

Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument

Vi ønsker å fornye generell del av læreplanen. Vi vil gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer, og ønsker innspill til hvordan vi kan få dette til.

Fortsett å lese "Fremtidens skole trenger et nytt verdidokument"