Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag

Departementet ønsker å fornye generell del og læreplanene for fag. Statsråden skriver i denne bloggen at ambisjonen er å gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og i alle timer. Han skriver videre at skolen skal gjøre mer enn å undervise om demokrati, i skolen skal elevene også få delta og medvirke. Denne understrekingen av hva demokrati i skolen skal være er viktig, særlig fordi det er mye som tyder på at norske elever først og fremst lærer og kan veldig mye om demokrati, men i mindre grad får erfaringer med å praktisere demokrati og demokratisk medborgerskap i skolen.

Fortsett å lese "Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag"