Generell del og menneskerettigheter

Hvilken plass har menneskerettighetene i opplæringen, og hvilken plass bør den ha? Hva betyr det i skolehverdagen, for lærerkollegiet, for skoleledelse og utvikling av pensum at det overordnede formålet i opplæringsloven er «forankret i menneskerettighetene»?

Fortsett å lese "Generell del og menneskerettigheter"