Personlig økonomi er læring for livet

Skolens oppgave er gi barn og unge nødvendig livskompetanse og sette dem i stand til å håndtere livet som voksne. Når voksenlivet får nye utfordringer og kompetansebehovene endres, må også skolens innhold tilpasse seg.

Fortsett å lese "Personlig økonomi er læring for livet"