En ny generell del må åpne landskapet og mulighetene inn i en ny tid

Den norske skolen har et stort og viktig oppdrag. Dette er nedfelt i formålsparagrafen, opplæringslovens §1-1, et svært omfattende mandat og en enorm oppgave. Allikevel er det et fantastisk privilegium at vi har en så ambisiøs formålsparagraf. Alle som jobber med norsk skole bør fra tid til annen finne teksten fram og lese den på nytt. Heng den gjerne opp på arbeidsplassen. Og les gjerne sakte slik at perspektivene og dybdene kan sige inn i oss. Igjen og igjen.

Fortsett å lese "En ny generell del må åpne landskapet og mulighetene inn i en ny tid"