Norden må inn i generell del av læreplanen

I en verden og fremtid som vil preges av globalisering og rask endring vil felles løsninger og tett samarbeid i Norden være nødvendig for å sikre landenes utvikling, økonomi, trygghet og innflytelse. Det er viktig å gi alle barn og unge muligheten til å regne Norden som sin egen utvidete hjemmebane, og ta aktivt del i nordisk studie- og arbeidsmarked, kulturelt fellesskap, samarbeid og utvikling. Derfor må Norden inn som begrep i ny generell del av læreplanverket og innlemmes i det grunnlaget som læreplanene og undervisningen skal bygge på.

Fortsett å lese "Norden må inn i generell del av læreplanen"