Om å la barn og unge innta førersetet på vei mot framtida

Kommunene ønsker en skole som bidrar til at barn og unge kan oppleve at de er med på å sette retning for framtiden. Vi ønsker oss en skole der elevene opplever at de får kompetansen de trenger for å definere hva framtiden kan være og kompetanse til å komme dit de ønsker. Vi ønsker en generell del som bygger bro mellom formålsparagrafen og fagplanene.

Fortsett å lese "Om å la barn og unge innta førersetet på vei mot framtida"