Sett verdensarven på timeplanen

Verdensarven bør komme inn i den generelle delen av læreplanen, fordi temaet verdensarv ivaretar flere av de sentrale målene i Stortingsmelding 28. Stortingsmeldingen trekker frem tre prioriterte temaer, hvor punktet demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling er svært aktuelle for undervisning om UNESCOs verdensarv.

Fortsett å lese "Sett verdensarven på timeplanen"