Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen

Jeg er lektor på Frogn vgs., og har i dette innlegget lyst til å peke i en ny retning i den norske skolen. Fra tiden jeg gikk på Ski vgs. (1986-1989) har skolene ønsket «flinke elever» som lytter til læreren sin, og gjør jobben som de får beskjed om. Slik var jeg selv som elev, og Ski vgs. hadde utvilsomt omdømme som en skole for «flinke elever». Siri Gulseth, som nå er rektor på Ski vgs., uttaler at «det kommer flinke elever inn, og det går flinke elever ut» på Ski. I dag er både Frogn-, og Ås vgs., på høyden med Ski, og har også blitt «flinke skoler».

Fortsett å lese "Who am I? Brudd med den gamle generelle læreplanen"